transparant


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/cmsedit7/public_html/followyourpassion/reddakini/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 636

Event details

Jun 16

Van vrijdag 16 juni tot en met zondag 18 juni

Lieve Reiziger,

Van vrijdag 16 juni tot en met zondag 18 juni mogen we samenkomen en met de hulp van de heilige Plant Teacher AYAHUASCA (en met ondersteuning van een arsenaal aan andere plantmeesters) ons proces vorm te geven. 

Dit weekend zal bestaan uit twee nachtelijke ceremonies op vrijdag en zaterdag. Verder organiseren we voor overdag verschillende werkvormen waarin we ons voorbereiden op ons consult met Moeder Ayahuasca. Uiteraard wordt er voor lunch en diner (volgens het specifieke ayahuasca-dieet) en overnachting gezorgd. 
Je bent van harte welkom in Casa Familia Sagrada op Blauwhek 14 in Maasdijk (Westland, nabij Den Haag), een warm punt van stilte en liefde in het oog van de kassenjungle. Magdalena Lisowska en Roberto Santi zullen onze gastvrouw en -heer zijn en ons verwelkomen in hun unieke Sacred Space. 

De heilige medicijnen

Het gebruik van heilige plantmedicijnen is een traditie voor veel oorspronkelijke volken van onze planeet. AYAHUASCA vindt haar wortels in het Zuid-Amerikaanse oerwoud, waar sinds honderden en duizenden jaren haar unieke, helende werking wordt ingezet om de stammen te leren puur te leven. Het is ondoenlijk om alle facetten van ayahuasca te belichten: zij die haar zoeken, zullen direct van haar leren wat ze leren moeten. Genezing van niet dienende patronen, loslaten van overbodige fysieke en mentale ballast, inzicht krijgen in je diepe vraagstukken: deze en veel meer eigenschappen liggen binnen haar bereik. Ayahuasca wordt door de sjamanen van Peru, Colombia, Brazilië enzovoorts geroemd als de moeder van alle plantmedicijnen. 
Het werkzame bestanddeel dimethyltryptamine (DMT) kan de poorten openen voor een onvergelijkbare visionaire staat en een transreis bewerkstelligen. DMT is normaliter niet oraal actief, maar door het toevoegen van een plant met een zogenaamde “MAO-remmer” (MAO is het enzym dat DMT normaal gesproken direct afbreekt) kan de DMT wel opgenomen worden na het drinken.

RAPÉ (spreek uit: haa-pee) is een verpoederd mengsel van heilige tabak en as van heilige planten. Elke stam van Zuid-Amerika heeft wel een vorm van dit medicijn. Het poeder wordt toegediend door een sjamaan door het in de neus van de deelnemer te blazen met een blaaspijp. Rapé is een sterk masculiene kracht die onze energie weer doet stromen, de innerlijke mind-monoloog doet verstillen en ons in overgave naar het Moment brengt. 

Ook cannabis is een heilige plantmeester. In gewijde setting draagt ze de naam SANTA MARIA en neemt ze ook de eigenschappen van de heilige maagd aan. Santa Maria tijdens de ceremonie kan een enorme ondersteuning bieden in het ontspannen in wat je ervaart en de deuren naar de visionaire staat (mochten deze nog gesloten zijn) te openen.
Over ons

Mijn naam is Erik van Doorn. In 2011 dronk ik voor de eerste keer ayahuasca. Sinds die tijd heb ik als deelnemer en als begeleider op veel verschillende plaatsen met dit medicijn in contact gekomen. Mijn grote passie voor zingen en muziek maken is door mijn werk met ayahuasca getild naar een nieuw level, waar het mag dienen als een ankerpunt en activator binnen ceremonies. Van veel mensen in binnen- en buitenland heb ik mogen leren over het werken met de Plant Teachers en het is me een enorm genoegen dit met jullie te delen.

Roberto Santi, mijn broer, en zijn vrouw Magdalena Lisowska creëren in Maasdijk Casa Familia Sagrada, een sacred space waarin geregeld ceremonieel werk gedaan wordt. Hun wortels liggen in de lijnen van Tantra, Oosterse wijsheid en sjamanisme van de koude grond. Recent waren ze voor het eerst gastheer en -vrouw van een ayahuasca ceremonie, nadat ze zelf de afgelopen jaren geregeld deelnemer zijn geweest op verschillende plaatsen. Hun kracht ligt in het authentieke contact, voorbij wat we hier in het Westen als “normale omgangsvormen” zijn gaan beschouwen. Magdalena en Roberto zetten een atmosfeer neer waarin overgave, vertrouwen, warmte en vooral liefde centraal staan.

De feiten op een rijtje

Data en tijden:
Op vrijdag 16 juni 2017 ben je van harte welkom vanaf 15:00 uur. Deze avond zullen we rond acht uur beginnen met het openen van de cirkel en de eerste ayahuasca ceremonie. Op zondag18 juni, rond het middaguur, zal de cirkel weer gesloten worden en kan eenieder zoetjesaan weer naar huis.

De kosten: 
De verlangde bijdrage voor dit weekend bedraagt € 250,-. Ter bevestiging van je deelname wil ik vragen om een aanbetaling van € 100,- over te maken op de volgende rekening: NL76 INGB 0752556177 (MA Lisowska)
De overige € 150,- dient contant gemaakt te worden bij aankomst vrijdag. Eventuele afzeggingen dienen hooguit drie dagen van tevoren gemaakt te worden.

De locatie:
Casa Familia Sagrada, Blauwhek 14 Maasdijk. De ceremoniële ruimte is tevens de plaats waar men slapen kan. 

Wat mee te nemen: 
Voor eten en drinken wordt uiteraard gezorgd. Het is fijn om een eigen reisdekentje mee te nemen (beddengoed is aanwezig). Tijdens de ceremonie gaan we (zoveel mogelijk) gekleed in witte, makkelijk zittende kleding. Neem voor de zekerheid een extra set witte kleding mee (toiletaire ongelukjes gebeuren weleens tijdens ayahuasca). Wanneer je voor jou belangrijke memorabilia (foto, knuffel, etc.) mee wil nemen, graag. Objecten voor op het altaar en muziekinstrumenten zijn bijzonder welkom. 

Mocht je deel willen nemen aan deze ceremonie, stuur me dan een email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of bel op 0614264018. Na de inschrijving stuur ik je een mail met daarin de te treffen voorbereidingen (zoals het dieet en contra indicaties) en eventueel gevraagde informatie. 

Hartegroet, ook namens Magdalena ,Roberto and Erik.


Dear Traveler,
Under the wings of Summer Solstice, the most joyfull and magical celebration of the year in paganic traditions of Europe, we invite you to join us and experience the supportive energy of this special time.
Starting Friday the 16th of June and finishing on Sunday the 26th, we may gather and consult the holy Plant Teacher AYAHUASCA (among other Plant Spirits) to shape our process of sowing seeds.

This weekend consists of two nighttime ceremonies on Friday and Saturday. Our group is cosy max.8 people as we take good, personal care of each person. During the day time, we will be doing several exercises with which we prepare ourselves for meeting with Mother Ayahuasca (think of body work, meditation, dancing,connecting together etc). Of course, we will be serving lunch and dinner according to the ayahuasca diet. 

You are most welcome in Casa Familia Sagrada (Blauwhek 14, Maasdijk, between Den Haag and Rotterdam), a warm point of silence,nature and love between the glass house jungle of the Westland. Magdalena Lisowska and Roberto Santi will be our hosts and welcome us in their unique Sacred Space. 

The holy medicines

The use of holy plant medicine is a tradition for many of the original people of our planet. AYAHUASCA is rooted deeply in the Amazone jungle of South America, where its people have used it for countless years for her unique healing capacities and to learn how to live la pura vida, the pure life. It’s impossible to name all of ayahuasca’s properties: they who look for her, will learn from her directly anything they need to know. Healing of unserving patterns, letting go of old mental and fysical luggage, gaining insight in the deep questions: these and many more properties are well within her grasp. Ayahuasca has famously been called by the shamans: “The Mother of all plant teachers”. 
The active, trance inducing ingredient is dimethyltryptamine (DMT for short). Normally DMT does not become active orally, but through adding a plant with a MAO-inhibitor (MAO being the enzyme that normally gets rid of DMT in the digestive tract), DMT can be made active after drinking.

RAPÉ (pronounced “haa-pay”) is a powdered mixture of holy tobacco and ashes from holy plants. It is blown into the nose with a blowpipe. Every tribe in the jungle uses some sort of this “snuff”. A very masculine force, rapé releases blockages of the chakra system and quiets down the mind. Supporting Mother Ayahuasca with his masculine power, they engage in a sacred wedding of plants. 

Cannabis is also a holy plant teacher. In sacred settings, she dons the name SANTA MARIA, thereby taking the attributes of softness and comfort from the holy virgin. Santa Maria during the ceremony can support you to relax in the experience and open the visionary gates (if not opened already).

About us:
My name is Erik. I started drinking ayahuasca in 2011 and have by now participated in and guided many ceremonies. My great passion for music and singing has been lifted by ayahuasca to a level where it can serve the ceremony and the processes within it. It’s been my pleasure to learn from a lot of different people and settings and I greatly look forward to sharing these teachings with all of you.

Roberto Santi, my older brother, and his love Magdalena Lisowska create La Familia Sagrada, a sacred space that regularly hosts ceremonies and gatherings. Their roots lie deeply in Tantra, paganism and the old ways of Eurasian shamanism. After doing several ayahuasca ceremonies themselves, they recently hosted one for the first time in their wonderful home. The power of Magdalena and Roberto lies in their authenticity in contact, which goes beyond what we have learned to see as “normal social behavior” in the West. Magdalena and Roberto create an atmosphere of surrendering, trust, warmth and above all, love.

The straight facts

Dates and times:
You are welcome on Friday 16th of June from 15.00. We will start the actual ceremony around 20:00 by opening the circle and drinking the medicine. On Sunday the 18th, we will close the circle around noon and after that slowly head back home. 

Price:
We ask € 250,- for the weekend. To confirm your booking, please make a (non-refundable) deposit of €100,- to account NL76 INGB 0752556177 (MA Lisowska). The remaining € 150,- should be payed in cash upon arrival. Cancellations, if necessary, should be made three days in advance at the latest!

Location: Casa Familia Sagrada, Blauwhek 14, Maasdijk. De ceremonial temple will also be the sleeping location.

What to bring:
Food is naturally taken care off. It’s nice to bring your own traveling blanket (there will be plenty sheets and things). We partake in the ceremony dressed in white clothes, preferably easy fitting. It might be handy to bring a spare change of ceremonial clothes in case of toilet emergencies. Feel free to bring memorabilia, objects to place on the altar and musical instruments. 

If you want to partake in what promises to be an amazing ceremony, please email me at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call me on +31614264018. After registering I will send you additional information as needed, including dietary tips and counter indications. 
Heartfelt greetings, 

Erik van Doorn, Magdalena Lisowska, Roberto Santi